.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie informuje, że w związku ze śmiercią śp. st. bryg. Mieczysława Kikowskiego w holu Komendy została wyłożona księga kondolencyjna.

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 5 lipca br. zmarł  śp. st. bryg. mgr Mieczysław Kikowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Śp. starszy brygadier mgr Mieczysław Kikowski urodził się 20 lipca 1957 roku w Jarocinie. Zamiłowanie do pożarnictwa przejął po ojcu śp. p. płk. poż. Stefanie Kikowskim, Komendancie Powiatowym Straży Pożarnej w Pleszewie w latach 1959 – 1989.

 Swoją drogę zawodową rozpoczął we wrześniu 1977 roku  w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka w Poznaniu. Łącznie w Wojsku Polskim przesłużył 10 lat uzyskując stopień porucznika. W 1988 roku wstąpił w szeregi straży pożarnej.  Pierwszą jednostką ochrony przeciwpożarowej, w której służył była  Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Kaliszu, wykonując obowiązki na stanowisku kierownika samodzielnej sekcji ds. kwatermistrzowskich.  W 1990 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz kurs oficerski, na którym uzyskał stopień podporucznika pożarnictwa. Od 1 maja 1993 roku został powołany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie a od 10 kwietnia 1999 roku na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Od 1993 roku był czynnym członkiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie, a od 2005 roku jej Prezesem. Podjął działania o włączenie w 2015 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W Komendzie Powiatowej PSP  w Pleszewie kierował Powiatowym Ośrodkiem Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych, w którym co roku szkoliło się około 200 członków Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu. Wykonywał również obowiązki Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.

Był człowiekiem aktywnym nie tylko zawodowo, współtworzył Klubu Sportów Wodnych VEGA  LOK  Pleszew.

W uznaniu za służbę i działalność został:

uhonorowany:

  • Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 14-04-1993
  • Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 24-03-1997
  • Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 28-03-2006
  • Złotym Znakiem Związku OSP RP- maj 2013 

odznaczony:

  • Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 24-10-2006
  • Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 27-04-2010
  • Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę” – 28-10-2010
  • Srebrną Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 24-04-2015

                                            Cześć Jego Pamięci!