.

 

Przetarg nieograniczony na dostawę jednego samochodu do przewozu 9 osób pn.: „zakup samochodu specjalnego do przewozu ratowników”

 

Ogłoszenie o zamówieniu: plik*pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: plik*pdf

 

Załącznik nr 1 do SIWZ:  plik*pdf    

Załącznik nr 2 do SIWZ:  plik*pdf    

Załącznik nr 3 do SIWZ:  plik*pdf  

Załącznik nr 4 do SIWZ:  plik*pdf  

Załącznik nr 5 do SIWZ:  plik*pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ:  plik*pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ:  plik*pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ:  plik*pdf 

Odpowiedź na zapytanie:  plik*pdf

 

Załącznik nr 1 do SIWZ:  plik*doc   

Załącznik nr 3 do SIWZ:  plik*doc  

Załącznik nr 4 do SIWZ:  plik*doc  

Załącznik nr 5 do SIWZ:  plik*doc

Załącznik nr 6 do SIWZ:  plik*doc

Załącznik nr 7 do SIWZ:  plik*doc    

 

Informacja z otwarcia oferty: plik*pdf

Informacja z wyboru oferty: plik*pdf