.

 

Ważne informacje dotyczące prawidłowego zachowania się w czasie epidemii 

Obostrzenia

Ograniczenia w przemieszczaniu

Wyjątki w ograniczeniach

Plakat seniorzy

nop pdf downlaod

ZALECENIA DLA PRACODAWCÓW

 

nop pdf downlaod

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM