.

PODSUMOWANIE AKCJI BEZPIECZNA KOTŁOWNIA

 

Bezpieczna kotłownia

 

W styczniu 2010 roku na terenie powiatu pleszewskiego doszło do jednej z największych w ostatnich latach tragedii związanej z emisją tlenku węgla. W Dobrzycy w budynku jednorodzinnym zaczadzeniu uległa pięcioosobowa rodzina. Dwoje z domowników nie udało się uratować a dwie kolejne osoby wymagały specjalistycznego leczenia. Apele kierowane przez strażaków za pośrednictwem środków masowego przekazu do mieszkańców powiatu okazały się nieskuteczne.
Mało skuteczną okazała się także zainicjowana przez Starostę Pleszewskiego akcja informacyjna o
zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla. Należało przedsięwziąć bardziej skuteczne środki.

 

Zmieniono sposób działania. Postanowiono dotrzeć bezpośrednio do mieszkańców. Wdrożono nowy program, który ruszył na początku 2011 roku pod nazwą "Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczna gmina - bezpieczny dom". Korzystając z aktywności Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich i samorządów gminnych zorganizowano cykl spotkań edukacyjnych. Omawiano na nich problemy dotyczące zagrożeń pożarowych na terenach wiejskich, zagrożeń cywilizacyjnych jak i zasad bezpiecznego zachowania się podczas wypadków komunikacyjnych czy klęsk żywiołowych. Istotną częścią spotkań było szkolenie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej zarówno przy zatrzymaniu akcji serca, jak i w zwykłych sytuacjach domowych m.in. postępowanie podczas zagrożenia życia u niemowląt i małych dzieci. Każde spotkanie kończyło się testem ze zdobytej wiedzy, osoba, która najlepiej rozwiązała test otrzymywała w nagrodę -czujkę czadu.

 

 

Na największych w Południowej Wielkopolsce Targach Rolno - Ogrodniczych "Agromarsz" w Marszewie zorganizowano stoisko edukacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Strażacy prezentowali zwiedzającym m.in. zasady bezpiecznego postępowania podczas prac żniwnych, sposoby zabezpieczania mieszkań i budynków gospodarczych przed pożarem, jak również zagrożenia związane z emisją tlenku węgla. Na przygotowanych wcześniej modelach zaprezentowano rodzaje i sposób działania czujek ostrzegawczych - dymu, czadu i gazu.

 

 

Pleszew słynie z najlepszych w Polsce kotłów centralnego ogrzewania, logicznym więc krokiem było zaproszenie do współpracy pleszewskich firm zrzeszonych w Klastrze Kotlarskim. Odzew ze strony przedstawicieli lokalnego biznesu przeszedł najśmielsze oczekiwania strażaków. Opracowano wspólny projekt w którym Prezes Klastra pan Michał Kuberka przyjął na siebie przygotowanie dokumentacji, a funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie zajęli się częścią merytoryczną i organizacją działań. Zabiegano o wsparcie przedsięwzięcia ze strony firmy ubezpieczeniowej PZU Życie S.A. i Starostwa Powiatowego w Pleszewie. W ten sposób idea, która powstała w pleszewskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej przerodziła się w jedną z największych w naszym kraju akcji prewencyjnych, w organizacji której wzięły udział firmy Klastra Kotlarskiego, firma PZU Życie S.A. oraz samorząd powiatowy. "Bezpieczna kotłownia = bezpieczny dom" taką nazwę przyjęto dla wspólnych działań ludzi biznesu, firmy ubezpieczeniowej, władz samorządu powiatowego oraz strażaków. Cel był jeden poprawa stanu bezpieczeństwa.

 

 

Po gruntownym przygotowaniu materiałów prewencyjnych akcję rozpoczęto w czerwcu na Letnich Targach Rolno - Ogrodniczych "Agromarsz" w Marszewie . Zainaugurowało ją seminarium prewencyjne prowadzone przez przedstawicieli zaangażowanych w nią firm oraz funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Mimo że spotkanie miało charakter roboczy było bardzo pożyteczne nie tylko ze względu na profesjonalne wystąpienia, lecz także na merytoryczną dyskusję. W dyskusji poruszono zagadnienia takie jak: znaczenie odpowiedniego przygotowania i eksploatacji instalacji grzewczych w tym szczególnie instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, kwestię "przeszczelniania" domów, znaczenie akcji prewencyjnej w zakresie zagrożenia zatrucia czadem oraz różnych form dotarcia z nią do społeczeństwa, działania ratownictwa medycznego w przypadku zaczadzeń.

 

 

Akcję kontynuowano 9 października podczas Jesiennych Targów Rolno - Ogrodniczych. Strażackie stoisko odwiedził obecny na targach Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia. I tym razem kolejne komplety czujek trafiły do zwiedzających.

 

 

Akcję kontynuowano 9 października podczas Jesiennych Targów Rolno – Ogrodniczych. Strażackie stoisko odwiedził obecny na targach Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia. I tym razem kolejne komplety czujek trafiły do zwiedzających.

 

Czujki rozprowadzone na terenie kraju, województwa i powiatu:

 

W ramach akcji przeprowadzono również kampanię informacyjną, która objęła swym zasięgiem sporą część województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Możliwe to było dzięki przejęciu patronatu medialnego nad akcją przez tygodnik "Życie Pleszewa". To właśnie w "Życiu Pleszewa", jak i w pozostałych czasopismach Oficyny Południowej - "Gazecie Jarocińskiej", "Gazecie Krotoszyńskiej" i "Wieściach Rolniczych", ukazał się cykl artykułów dotyczących bezpieczeństwa. Podsumowaniem tych artykułów był konkurs, którego zwycięzcy otrzymali łącznie 140 kompletów czujek czadu i dymu.

 

 

Organizatorzy akcji podjęli ogromny wysiłek dotarcia do jak największej rzeszy odbiorców. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że efekty ich działań przyniosą równie duży skutek, ale ocenę podjętych przedsięwzięć będzie można dokonać na wiosnę – gdy tegoroczny okres grzewczy się już zakończy.