.

Specjalny Lekki Operacyjny

 

I.Lekki samochód Operacyjny Skoda Rapid

II. Główne przeznaczenie pojazdu:
- wykonywanie czynności kontrolno rozpoznawczych.
- prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych przez dowodzącego akcją.