.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

Apeluje

do wszystkich o szczególną ostrożność, rozsądek i wyobraźnię w posługiwaniu się źródłami ognia pod różnymi postaciami oraz korzystania z akwenów wodnych

Okres wakacyjny. Czas, wypoczynku i wytchnienia dla jednych , dla innych okres wytężonej pracy.

Panująca od kilku tygodni słoneczna pogoda, brak opadów deszczu oraz wiatr stworzyły bardzo dobre warunki do powstania i rozwoju pożaru. Największe zagrożenie panuje obecnie na terenach leśnych gdzie wilgotność ściółki spadła poniżej 10 procent. Nie mniej zagrożone są również tereny rolnicze i uprawy. Wysuszone łąki i trawy oraz dojrzewające zboże stanowią bardzo łatwą pożywkę dla ognia.

W tak niekorzystnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego warunkach kontakt z wysuszonym podłożem nawet niedopałka papierosa może spowodować nieobliczalny w skutkach pożar i stać się przyczyną tragedii. W obliczu takiej sytuacji całkowicie nieodzownym staje się przestrzeganie elementarnych zasad bezpieczeństwa pożarowego.

Należy pamiętać, że zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać pożar:

- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,

- palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasów.

Ponadto zgodnie z art.161 kodeksu wykroczeń zabroniony jest ruch pojazdów silnikowych i zaprzęgów po drogach leśnych

Poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia amatorów kąpieli jest korzystanie z orzeźwiającej toni okolicznych rzek i jezior. Również tam należy przestrzegać następujących zasad:

- przede wszystkim należy pływać w miejscach strzeżonych i specjalnie do tego przeznaczonych

- w wodzie tak głębokiej i w takiej odległości od brzegu, która odpowiada naszym możliwością pływackim

- kąpać się w miejscach dobrze sobie znanych

- nigdy nie wolno pływać w miejscach zakazanych o czym informują odpowiednie tablice, a także na odcinkach szlaków żeglugowych w pobliżu urządzeń i budowli wodnych

- nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, w okresach złego samopoczucia, skakać nagle do wody po rozgrzaniu ciał na słońcu lub po wysiłku fizycznym, a także bezpośrednio po posiłku

Będąc świadkiem pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia natychmiast należy zawiadomić o tym Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pleszewie telefonicznie na bezpłatne numery alarmowe 998 lub 112.