.

 

 STOP pożarom traw - materiał edukacyjny

 

Link do strony KG PSP

 

Wypalanie traw i pozostałości roślinnych

W związku z nastaniem wiosny oraz wzrostem temperatury

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

PRZYPOMINA ŻE WYPALANIE TRAW, SŁOMY, POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH NA POLACH JEST CZĘSTĄ PRZYCZYNĄ POŻARÓW

Zjawisko wypalania traw, w okresie wczesnej wiosny, jest wynikiem utrwalanego, przez pokolenia mitu, że wypalanie jest "najtańszym herbicydem" do zwalczania chwastów, że jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Tymczasem ogień, wysoka temperatura oraz dym niszczą nie tylko suche źdźbła traw - roślin, ale system korzenny, florę oraz bakterie i grzyby, które powodują szybszą wegetację roślin. Powoduje to gwałtowny wzrost zdarzeń pożarowych. Poprawiające się warunki pogodowe (wzrost temperatury powierza) powodują, że coraz częściej otrzymujemy sygnały o wypalaniu roślinności.

Wypalanie traw, to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie powiatu, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Niejednokrotnie w wyniku wypalania traw, ogień przenosi się na zabudowania, stogi oraz obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Pożary traw są też przyczyną ludzkich tragedii. Niejednokrotnie na miejscu zdarzenia odnajdujemy ciała osób.

§ 43 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, który mówi że, wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione. Stan prawny przewiduje pociągnięcie osób winnych powstania zdarzenia do odpowiedzialności karnej art.163 i 164 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz art. 82 i 83 kodeksu wykroczeń.

Wypalanie traw narusza obowiązujący porządek prawny, a w szczególności: art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  • rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  • korzystania z otwartego płomienia.
  • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.