.

Sekcja ds. Kadrowo-Organizacyjnych

st. sekc. mgr Anna Cieślak

1

tel. +48623324383

st. asp. inż. Bernard Król

a1

tel. +48623324394