.

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PLESZEWIE

st. bryg. mgr inż. Robert Kaczmarek

a5

 tel. +48623324382