.

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PLESZEWIE

bryg. mgr inż. Waldemar Barański

a6 

tel. +48623324382