.

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PLESZEWIE

bryg. mgr inż. Robert Kaczmarek

Pleszew 02

 tel. +48623324382