.

 

Dowódca zmiany I

st. asp. Przemysław Ostrowski

8

 

 tel. +48 47 77 18 915

Z-ca dowódcy zmiany I

st. asp. inż. Bernard Król

 

Załoga:

  • asp. Michał Wardęcki
  • st.ogn. Roman Szwałek
  • st.ogn. Marek Czaplicki
  • mł. ogn. Łukasz Andrzejczak
  • ogn. Łukasz Walędziak
  • st. sekc. Mateusz Grabarek
  • st. str. Damian Talaga
  • mł. ogn. Sylwester Chwałkowski
  • st. str. Jakub Ogrodowicz