.

Na początku września kolejni strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Pleszewie ukończyli szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. Podczas kursu omówione zostały zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG i obowiązujące w tym zakresie przepisy. Przypomniano sobie również rodzaje sprzętu pożarniczego i środków technicznych służących do ratownictwa wysokościowego w stopniu podstawowym. Najważniejszą częścią szkolenie były jednak ćwiczenia praktyczne, podczas których ratownicy przećwiczyli budowę węzłów i stanowisk w ratownictwie wysokościowym, techniki umożliwiające samoratownie się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia oraz sposoby dotarcia do miejsca zdarzenia lub poszkodowanej osoby.

Fot. KP PSP Pleszew