.

10 października 2017r na terenie zakładu EXALUS TR7 w Kucharach przeprowadzone zostały ćwiczenia związane z gaszeniem pożarów w obiektach wielkopowierzchniowych. Ćwiczenia rozpoczęły się zapoznaniem z nowopowstałym obiektem firmy. Następnie przeprowadzono część praktyczną, podczas której zweryfikowano możliwości prowadzenia działań gaśniczych na terenie firmy. W sposób praktyczny sprawdzono wydajność sieci hydrantowej oraz zasięg prądu wody podanego z podnośnika hydraulicznego SH-24. W ćwiczeniach, obok strażaków z pleszewskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP, wzięli udział strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gołuchowa, Broniszewic, Kowalewa, Kuchar, Jedlca, Krzywosądowa i Kościelnej Wsi. 

Fot. mł.asp. Mariusz Glapa - KP PSP Pleszew