.

17 grudnia w pleszewskiej Komendzie Powiatowej PSP odbyła się narada operacyjna dla dyspozytorów stanowiska kierowania, dowódców zmian służbowych oraz ich zastępców. W spotkaniu wzięła również udział kadra kierownicza pleszewskiej Komendy i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Odprawę otworzył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie bryg. Waldemar Barański, który wprowadził uczestników w przygotowane na ten dzień zagadnienia. Następnie szczegółowo omówił je dowódca JRG – kpt. Paweł Mimier. Podczas spotkania między innymi przypomniano zasady sporządzania informacji ze zdarzeń, zwracając uwagę na dysponowanie sił i środków. Niezmiernie ważnym tematem były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny służby. Na naradzie podsumowano również działania pleszewskich strażaków w 2019 roku oraz przedstawiono zaplanowane na nadchodzący rok ćwiczenia i manewry. Spotkanie zakończyło się dyskusją, podczas której poruszano tematy na co dzień nurtujące zarówno dyspozytorów stanowiska kierowania jak i dowódców zmian pleszewskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

Zdjęcia: archiwum KP PSP Pleszew