.

23 stycznia w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pleszewie odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas której, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie wręczył decyzje o mianowaniu na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Pleszewie kpt. Pawłowi Mimierowi oraz o powierzeniu mł. kpt. Dariuszowi Juszczakowi pełnienia obowiązków na stanowisku zastępcy dowódcy pleszewskiej jednostki ratowniczo – gaśniczej. Wcześniej kpt. Paweł Mimier służył na stanowisku zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej, natomiast mł. kpt Dariusz Juszczak był dowódcą zmiany II. Serdecznie gratulujemy naszym kolegom i życzymy kolejnych sukcesów w niełatwej, strażackiej służbie.

Zdjęcia: asp Mariusz Glapa - KP PSP Pleszew