.

W piątek, 21 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność strażaków powiatu pleszewskiego w minionym 2019 roku. Na spotkanie to przybyli: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jarosław Zamelczyk, pan Maciej Wasielewski - Starosta Powiatu Pleszewskiego, pan Marian Adamek – Przewodniczący Rady Powiatu Pleszewskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew pan Arkadiusz Ptak, Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie insp. Roman Pisarski, pan Błażej Górczyński - Prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Wielkopolska Południowa pan Bernard Niemiec, Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa pan Jan Woldański, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie druh Zbigniew Serbiak, a także przedstawiciele władz samorządowych oraz zaprzyjaźnionych firm i instytucji z terenu naszego powiatu.
Naradę otworzył Komendant Powiatowy PSP w Pleszewie st. kpt. Roland Egiert. Następnie, w formie prezentacji multimedialnej, przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat działalności komendy w 2019 roku w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych, funkcjonowania komendy i jednostek OSP w powiecie pleszewskim, najważniejsze zadania zrealizowane w 2019 roku oraz główne cele i kierunki działania na 2020 rok. Spotkanie to było także okazją do kolejnego miłego wydarzenia: pleszewska Komenda Powiatowa PSP przekazała zestawy medyczne PSP R1 Ochotniczym Strażom Pożarnym z Rudy Wieczyńskiej, Kwilenia, Bronowa, Izbiczna, Kuchar, Strzydzewa i Żegocina. Przekazania sprzętu dla gołuchowskich druhów dokonał Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jarosław Zamelczyk wraz z Komendantem Powiatowym PSP st. kpt. Rolandem Egiertem i Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie druhem Zbigniewem Serbiakiem.

Zdjęcia: asp. Mariusz Glapa - KP PSP Pleszew