.

Pomimo, iż zima była w tym roku wyjątkowo łagodna w styczniu i lutym na terenie naszego powiatu przeprowadzona została kolejna akcja edukacyjno – profilaktyczna dla dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie - „Bądźmy bezpieczni zimą”, zostało przygotowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Oddział Miejsko – Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Akcja polegała na cyklu spotkań z uczniami szkół podstawowych z terenu naszego powiatu. Do akcji włączyła się również pleszewska firma „Domer”, która ufundowała czujki tlenku węgla, dymu przekazywane na wyposażenie szkół podczas spotkań. Podczas spotkań poruszone zostały tematy dotyczące bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw, zagrożenia związane z niskimi temperaturami, a także w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” omówiono zagrożenia związane z okresem grzewczym, czyli emisją tlenku węgla i pożarami. Spotkania miały miejsce w szkołach podstawowych w Kowalewie, Sowinie Błotnej, Kuźni, Jedlcu, Tursku, Białobłotach, Czerminie, Koźmińcu, Karminie, Wierzchach i Tomicach, a także podczas Zimowej Akademii Sportu organizowanej przez Spółkę SPORT Pleszew. Prowadzone przez ponad miesiąc zajęcia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, a wzięło w nich udział ponad 1000 dzieci.

 Zdjęcia: Oddział Miejsko – Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie