.

25 lutego, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, odbyło się szkolenie dla uczniów kierunków rolniczych i rolników przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe. Szkolenie to, organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poświęcone było bezpieczeństwu i higienie pracy w gospodarstwach rolnych. Wśród poruszanych tematów nie mogło również zabraknąć tematyki związanej z bezpieczeństwem. Zagadnienia te przedstawili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie – asp. Mariusz Glapa i mł. ogn. Artur Jakóbczak, którzy opowiedzieli o głównych zagrożeniach podczas prac żniwnych, składowaniu plonów oraz przyczynach pożarów w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych. Strażacy przeprowadzili również szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i zasad zachowanie się w najróżniejszych sytuacjach zagrożenia.

Zdjęcia: asp. Mariusz Glapa - KP PSP Pleszew