.

28 lutego, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, odbyło się zebranie z Komendantami Miejsko-Gminnymi ZOSP RP, Komendantami Gminnymi ZOSP RP oraz prezesami i naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu. Podczas spotkania poddano analizie podejmowane w 2019 roku działania: akcje ratownicze, zawody sportowo – pożarnicze, szkolenia, przeprowadzone przeglądy techniczne i kontrole gotowości bojowej, jak również rozliczenie dotacji przyznanych na OSP w 2019 roku. Omówiono także zasady BHP w jednostkach ochrony przeciwpożarowej  i przygotowano plan pracy na 2020 rok. Zebranie poprowadzili: zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie bryg. Waldemar Barański, dowódca pleszewskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kpt. Paweł Mimier oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie druh Zbigniew Serbiak.

Zdjęcia: asp. Mariusz Glapa - KP PSP Pleszew