.

9 marca w Starostwie Powiatowym w Pleszewie odbyło się spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z radnymi Rady Powiatu, pracownikami powiatowego Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz kierownictwem: Pleszewskiego Centrum Medycznego, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Tematem przewodnim spotkania była ochrona przed koronawirusem i aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie. Podczas zebrania przedstawiono charakterystykę wirusa SARS-CoV-2, objawy chorobowe COVID-19, przepisy specustawy i obowiązujące procedury epidemiologiczne. Zreferowano również przygotowanie służb do podjęcia działań związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa.
Następnego dnia, 10 marca, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, odbyło się zebranie kadry kierowniczej pleszewskiej Komendy i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z funkcjonariuszami oraz pracownikami Komendy. Zebranie poprowadzili Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Roland Egierd, zastępca komendanta bryg. Waldemar Barański oraz dowódca JRG kpt. Paweł Mimier. Podczas narady przedstawiono i omówiono:
- działania związane z korona wirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19,
- zasady przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego w związku z potencjalny zagrożeniem pojawienia się wirusa SARS-CoV-2,
- przypomniano zasady prawidłowej dezynfekcji rąk podczas akcji ratowniczo gaśniczych,
- ustalono zasady prowadzenia polityki medialnej oraz korzystania z mediów społecznościowych,
- zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego dotyczącym ograniczenia do minimum spotkań i zgrupowań podjęto decyzję o zawieszeniu naboru do służby oraz zawieszenie rozpoczęcia kursu podstawowego OSP, zajęć sportowych na obiektach publicznych, ograniczeniu kontroli prewencyjnych.
Spotkanie zakończyło się dyskusją, podczas której porusz0no tematy na co dzień nurtujące zarówno dyżurnych SKKP jak również dowódców zmian służbowych w JRG PSP. Następnie zmiana służbowa udała się na wideokonferencję dotyczącą zagadnień związanych z koronawirusem, którą poprowadził Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby PSP .

Zdjęcia: Powiatowe Biuro Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, kpt. Paweł Mimier - KP PSP Pleszew