.

Serdecznie dziękujemy firmie Wiśniewski Pest Control z Dąbrowy Górniczej za przekazanie maty do dekontaminacji,  środków do dezynfekcji oraz ubrań, rękawic i filtrów ochronnych oraz Pani Sandrze Szymczak i jej Pracowni Drewnianych Rozmaitości z Broniszewic za 25 przyłbic ochronnych!