.

Pleszewscy strażacy ruszyli na pomoc personelowi i mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Zastęp medyczny z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, wraz z pielęgniarką z Pleszewskiego Centrum Medycznego rozpoczął tam pobieranie próbek do badań na obecność koronawirusa. Niezwykle ciężka, zarówno dla personelu jak i mieszkańców ośrodka, sytuacja rozpoczęła się po tym, gdy u jednej z pielęgniarek zdiagnozowano koronawirusa. Objęto wtedy kwarantanną dwa oddziały Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie - w budynku głównym przy Placu Wolności im. Jana Pawła II i w budynku szpitalika przy ul. Podgórnej. W tej chwili na kwarantannie przebywa 145 mieszkańców i 42 pracowników, w tym 22 pracowników na kwarantannie domowej.
Wcześniej pleszewscy strażacy pomagali personelowi przygotować miejsca i przetransportować do szpitalika osoby chore i potencjalnie zarażone. Teraz strażacka pomoc w pobieraniu próbek ma przyspieszyć zdiagnozowanie obecności wirusa u pozostałej części personelu i mieszkańców ośrodka. Mamy jednak nadzieję, że wszystkie testy okażą się ujemne i przebywające na kwarantannie osoby jak najszybciej będą mogły spotkać się ze swoimi rodzinami.

Zdjęcia: 1-5: T.Wojtala/PZRK; 6-9: mł. ogn. Maciej Dajczak - KP PSP Pleszew