.

Zaledwie zawitała do nas wiosna, a już pleszewska straż pożarna zaczęła odnotowywać przypadki pożarów lasu - pożarów, które należą jednych z najgroźniejszych. W miniony weekend na terenie powiatu pleszewskiego lasy gaszono dwukrotnie. Pierwszy pożar wybuchł 17 kwietnia w okolicach Ludwiny i spłonęło tam około 500 metrów kwadratowych ściółki leśnej. Dwukrotnie większy obszar spłonął 19 kwietnia, kiedy to ogień pojawił się w lesie niedaleko miejscowości Studzianka. W gaszeniu tych pożarów wzięło udział 39 strażaków z pleszewskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Pleszewa, Sowiny Błotnej, Gizałek, Wierzchów, Wronowa i Kolonii Ostrowskiej - Świerczyny.
Szczególna waga zagrożenia, jakim są pożary lasów wynika z faktu, że lasy polskie zaliczają się do najbardziej palnych lasów Europy Środkowej.
W efekcie tych pożarów ponoszone są straty ekonomiczne, jednakże bez porównania większe są straty ekologiczne, które według szacunków prawie pięciokrotnie przewyższają straty materialne.
W wyniku pożarów lasów znacznemu zmniejszeniu ulega bowiem różnorodność biologiczna. Bezpośrednim skutkiem działania ognia może być całkowite lub częściowe uszkodzenie roślin, śmierć organizmów glebowych i zwierząt, a także zniszczenie siedlisk wielu ich gatunków (w tym gatunków rzadkich i chronionych). Dodatkowo podczas pożarów wydzielane są znaczne ilości dwutlenku węgla (odpowiednio 82 tony na jeden hektar przy pożarze pokrywy gleby  i 94 tony na jeden hektar przy pożarze całkowitym).Osłabione w wyniku pożarów drzewa są łatwo opanowywane przez leśnych szkodników: owady i grzyby pasożytnicze. Prowadzi to w konsekwencji do zamierania drzewostanu i stanowi ognisko rozmnażania się szkodników zagrażające sąsiednim lasom. Najczęstsze przyczyny pożarów lasów są niestety związane z działalnością człowieka. Zazwyczaj ich przyczyną jest bowiem nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem (bardzo często są to pozostawione niedopałki papierosów). W wielu przypadkach dochodzi również do celowych podpaleń.

CO ROBIĆ KIEDY PALI SIĘ LAS?
1.Nie wpadaj w panikę!
2.Ostrzeż osoby w zasięgu wzroku i oddal się na bezpieczną odległość. Pamiętaj, aby iść "pod wiatr".
3.Zawiadom straż pożarną dzwoniąc na numer 998 lub 112.
            Osoba telefonująca powinna:
            - mówić głośno i wyraźnie;
            - opisać, co widzi i jak najdokładniej wskazać miejsce, w którym się znajduje;
            - poda swoje imię, nazwisko i numer z którego dzwoni.
4. Następnie, jeżeli to możliwe, udaj się na drogę dojazdową do lasu, oczekuj na jednostki straży pożarnej lub Służbę Leśną i wskaż im miejsce pożaru.

Zdjęcia: str. Jakub Ogrodowicz, st. sekc. Paweł Milczarek - KP PSP Pleszew