.

Przygotowując się do nadchodzących, gorących dni lata i zwiększonego w tym okresie zagrożenia pożarowego na terenach leśnych, pleszewscy strażacy z pionów kontrolno – rozpoznawczego i operacyjnego przeprowadzili inspekcję stanu ochrony przeciwpożarowej w lasach. Na terenach Nadleśnictw Grodziec, Taczanów i Krotoszyn należących do powiatu pleszewskiego sprawdzone zostały drogi i dojazdy pożarowe oraz zbiorniki przeciwpożarowe wraz ze zlokalizowanymi przy nich punktami czerpania wody. Szczególną uwagę zwrócono na wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze, przygotowanie miejsc postojów pojazdów pożarniczych i możliwości pobrania wody przez specjalistyczne pompy. Rozpoznano również możliwości i warunki prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie sprawdzono przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz stan i wyposażenie baz sprzętu przeciwpożarowego Nadleśnictw.

Zdjęcia: asp. Mariusz Glapa - KP PSP Pleszew