.

Pleszewscy strażacy dokonali modernizacji i doposażenia dwóch przyczep będących na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pleszewie. Pierwsza z nich - przyczepa ratownictwa medycznego została doposażona w sprzęt do segregacji poszkodowanych podczas zdarzeń o charakterze masowym, składane nosze ratownicze oraz nosze kompatybilne z wózkiem transportowym. Zmodernizowano także zestaw do tlenoterapii, który dzięki specjalistycznemu rozdzielaczowi może służyć do podawaniu tlenu większej liczbie osób poszkodowanych. Znacznie więcej zmian dokonano w wyposażeniu przyczepy ratowniczej do działań przeciwpowodziowych i zaopatrzenia wodnego. Doposażono ją między innymi w trzy motopompy, agregat prądotwórczy, zestaw sprzętu do zasysania i podawania wody oraz przenośny zbiornik wodny mogący pomieścić trzynaście tysięcy litrów wody. Dzięki tej modernizacji znacznie zwiększył się zakres działań ratowniczych możliwych do zrealizowania z wykorzystaniem nowego sprzętu. Obydwie przyczepy, wyposażone w nowy sprzęt ratowniczy, są w ciągłej gotowości operacyjnej co zdecydowanie skróci czas dotarcia na miejsce zdarzenia, a więc zminimalizowane zostaną skutki wypadków, pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń. 
Nowy sprzęt sprawdzony już został w trakcie ćwiczeń na terenie leśnym, podczas których zwrócono szczególną uwagę na pracę z posiadaną armatura wodną oraz wprowadzenie rozwiązań mających na celu zoptymalizowanie jej parametrów taktycznych. Istotnym elementem tych ćwiczeń było również budowanie zaopatrzenia wodnego w terenie leśnym i utrzymywanie ciągłości podawania środków gaśniczych na dużej odległości.

Zdjęcia: kpt. Dariusz Juszczak, asp. Mariusz Glapa, st. str. Mariusz Kupczyk - KP PSP Pleszew