.

Jak co roku, w ramach akcji „Bezpieczne żniwa”, przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie wyjechali na pola naszego powiatu, by przeprowadzić wizytację i kontrolę kombajnów, ciągników i maszyn rolniczych pracujących podczas tegorocznych żniw. Celem tej kacji było sprawdzenie stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych podczas prac rolnych. Strażacy sprawdzali również stan i czystość elementów maszyn - najbardziej newralgicznych i narażonych na pojawienie się ognia. Jak się okazało, większość pojazdów była znakomicie do żniw przygotowana, a jedyną nieprawidłowością z zakresu przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, jaką czasem zdarzało się napotykać, był brak ważnych legalizacji znajdujących się w pojazdach gaśnic. Podczas wizyt przeprowadzono również krótki instruktaż z zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych i pozostawiono materiały informacyjno – prewencyjne. W tym roku również naszej akcji przyglądała się telewizja „Wieści rolniczych”, przygotowująca reportaż o bezpieczeństwie w czasie prac żniwnych.

Zdjęcia: asp. Mariusz Glapa, mł. ogn. Sylwester Chwałkowski - KP PSP Pleszew